Synodontis angelicus x eupterus hybrid

AngelicusXEupterus